středa 21. května 2014

KDO je KDO .


Olivier Morand, architect

Former associated architect at BMV architecture office in Geneva, he has a long term experience in project management.
Since year 2006, he orientated his carrier toward public administration, in the field of public space management and urbanism.
Previously educated in (Ecole polytechique fédérale de Lausanne) he went later to Paris during two years in order to
enhance his professional skills.
Returned in Geneva, he ran an office specialised in architecture, public space and Territory Planning. BMV has designed
among other things, the entrance roof of the HUG (Hopitaux Universitaires de Genève, the floating gateway under Pont du
Mont-Blanc. Since year 2006, Olivier Morand, as head of department of Meyrin urbanism office (SUTP, service d’urbanisme
et de travaux publics, nearby Geneva) dedicated is time to supervise the new eco-district of Meyrin ( Les vergers). He has
intended an ongoing training in law, economics, with real estate know how that allow him to enlarge his understanding of
Territory planning.
Serge Margel, philosopher

Living partially in Paris and in Geneva, he has been lecturer at university of Louvain, responsible of Husserl archives. In Paris,
he was lecturer à l’École des hautes études en sciences sociales. He taught Philosophy at Université de Lausanne. (UNIL)
From now on, he his in charge of teaching aesthetics of cinema in Haute Ecole d’art et de Design, HEAD, Geneva. Besides,
he’s making a research on the topic of «Improvisation process» - Processus d’improvisation. Performance et action située. Des
sciences sociales aux pratiques artistiques organised under Fond national suisse de la recherche FNRS, supported together
with La Manufacture (theatre school), and HEMU (Ecole de musique), associated with HEAD. and ECAL Jacques Derrida
french philosopher had a major influence on his thinking. On this way, Margel is trying to think about basements and future
of metaphysic in the context of nowadays conditions, despite various alienation that go through culture and society, are
disturbing our beliefs, crossed by economic supremacy and by barbarism. Recently His interst toward city and way of being
related to places has been served at the art Biennale organised at «Les Libellules, Geneva suburbs».


Laurent Matthey, geographer

He is Doctor of geography at Université de Lausanne( UNIL). Curently director at Fondation Braillard Architectes (FBA), he’s also lecturer at l’Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel. He is also a head of research at the Institute of Geography at the University of Lausanne, and associate researcher with the group “Globalization, urbanism, and governance” at the Institute of Environmental Sciences at the University of Geneva. Laurent Matthey leads and does research on urban policies, urban landscape production, and on new modes of urban planning. He currently participates as co-applicant in two international research programs. The first one within the program city and environment (PIRVE), launched by the French Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development, and Landscape Management (Research “’Field rat, city rat.’ When the rural
recasts the urban. A comparison between France and Switzerland”, conducted within the PIRVE 2010)


Stéphane Collet, architect

Stéphane Collet is a Swiss architect (MA, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne). He is now living and working in Lausanne, in an independent structure.

He has been involved for a long time in urban public space projects, as a designer and also as a theoretician. His research focuses on phenomenological approaches to landscape and movement, especially linked to the experience of car driving. On this topic he wrote a seminal essay (“Le jeu comme fondement de l'aménagement routier”), published by “Actes Sud” (France) and followed by several lectures at the French Ecole supérieure d'architecture de St Etienne. He’s also a commentator in professional magazines as well in local press (Anthos, Les Carnets du paysage,
Archimade, Le Courrier).

In Geneva, he is one of the designers of the historical “Place du Molard” refurbishment, in collaboration with 2b architects and the artist Christian Robert-Tissot, after winning the first prize at the local competition. The square, covered with 1857 luminescent cobblestones, won a distinction in 2005 (city.people.light award), and was selected for the 2006 DRA (“Distinction romande d'architecture”) contest. In other fields, he received several prizes followed by the construction of contextual art installations, especially in Geneva, Lausanne, and Fribourg – in these cities, he created a mushroom garden (Champinox), a gravel mountain (Le Tas), and an urban newspaper delivering device.


Since 1989, he's regullary coming to Prag, where he has been involved in different urban projects as for in the competition of the Prag castle pheasantry.


JoVo neboli Josef Vomáčka

Tanec mezi médii alias TRANSMEDIA
Mezi médii, jednotlivými nástroji kultury, se Josef Vomáčka pohybuje celý život. Trans-mediuje nám nejen svět výtvarného umění (nepočítaně výstav), ale i filmu (Český rozhlas), hudby (Press jazz club atd.), sýrů a mléka (léta strávená v Laktosu) a v poslední době zejména architektury (s Ars Vivou projíždí celou Evropu). Sám sebe nazývá urbanofilem a jeho láska k městům a životu v nich  je motorem k neustálému pohybu mezi jednotlivými metropolemi euroatlantské civilizace. V neposlední řadě je autorem mnoha recenzí na výstavy, přednášek a procházek po městech českých i zahraničních.

http://www.jovo.euprojektil architekti
Adam Halíř . Ondřej Hofmeister . Roman Brychta . Petr Lešek

Projektil architekti — ateliér založen v roce 2002 mladými architekty Romanem Brychtou (AVU škola architektury 1995), Adamem Halířem (FA ČVUT 2001), Ondřejem Hofmeisterem (FSt ČVUT 1995) a Petrem Leškem (FA ČVUT 1999).
Projektil tvoří úspornou, vstřícnou a svěží architekturu znalou tradice, inovativní typologie a technologie. Razí spojení současného umění, designu, architektury a krajiny. Ke spolupráci zvou zkušené i mladé perspektivní tvůrce.
Ateliér je nositelem několik významných cen za realizaci. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (hlavní cena novostavba Grand prix architektů 2009, stavba roku 2009), Národní technická knihovna v Praze (cena Klubu za starou Prahu, cena státního fondu životního prostředí 2009, hlavní cena Grand prix 2010) a Centrum ekologických aktivit v Horce nad Moravou u Olomouce (hlavní cena Grand prix 2007, cena ministra životního prostředí 2007). /zdroj web projektil/

http://www.projektil.cz


LENNOX architekti
„V roce 1998 jsme založili ateliér Lennox s cílem dělat architekturu, architekturu bez předsudků … Časem jsme zjistili, že předsudky jsou to jediné co máme, takže s tím odstraňováním jsme zase tak nespěchali, nic by nám nezbylo. V roce 2014 stále děláme architekturu, baví nás to a na předsudky chvílemi zapomínáme…“ 

www.lennox.cz
http://lennoxarchitects.blogspot.cz

         
Tomáš Homola /JUDr./
právník, zastupitel MČ Praha 5, předseda Komise územního rozvoje
Tomáš Homola je absolventem Právnické fakulty University Karlovy v Praze, v advokacii působí 
od roku 1991. Specializuje se zejména na oblast občanského a obchodního práva a ně navazujících právních oborů. Od března 2013 je členem Sboru expertů pro památkovou péči odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. V letech 2008 – 2012 působil v dozorčí radě Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových. Od ledna 2012 je členem dozorčí rady 
nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka. Mezi jeho zájmy patří moderní hudba a umění, architektura, cestování a ze sportu zejména lyžování a sportovní rybaření.

http://www.lawoffice.cz
Zdeněk Zabilanský /Ing./
Projektový manažer s bohatými zkušenostmi po všech stránkách projektů veřejné infrastruktury.
Například: strategické - vývjové analýzy, studie provedotelnosti, analýzy nákladů, finanční analýzy, financování (granty EI, úvěry), kalkulace nákladů, obchodní právo, přípravy nabídek, smluv o výstavbě, provozu a údržbě.
Cílem Z.Z. je dělat funkční veřejnou infrastrukturu transparentním a nákladově efektivním způsobem skrz profesionální přístup a efektivní spolupůsobení všech zúčastněných stran.

Specializace: kombinace technických, právních a ekonomických znalostí a zkušeností.
Petr Mareš /Ing. arch./
vedoucí ZOJ Kanceláře architekta městské části Praha 5, 

P.M. je absolventem Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze, v oboru působí od roku 2000, civilní službu vykonal pro Národní památkový úřad, územní odborné pracoviště v Pardubicích. Po několikaleté projekční praxi v privátní sféře přechází do státní správy, nejdříve na pozici vedoucího oddělení architekta ÚMČ Praha 8 a poté jako urbanista a koncepční projektant na ÚRM Hl. m. Prahy (dnešní IPR). Do okruhu jeho zájmů lze krom rodiny a architektury zařadit hudbu, automobilový design, stolní tenis nebo filmovou a divadelní tvorbu. 
Ztotožňuje se tvrzením, že architekturu lze přirovnat k zmrzlé hudbě a dále žije v přesvědčení, že kvalita vnějšího prostředí se zrcadlí do duše svých uživatelů.


Petr Zemánek /JUDr./P.Z. vystudoval práva, je kastelánem hradů Točník a Žebrák, profesorem na Gymnáziu Jana Keplera, člen zastupitelstva obce Točník, podílí se na projektu Paměti národa / rozsáhlá sbírka 
vzpomínek pamětníků budována po celé Evropě /, horolezec a horal, člen občanského sdružení Nudle... Je velmi empatickým, spravedlivým člověkem a snaží se o zachovávání kulturních památek i jedinečných venkovských krajin.Nudle o.s.
Občanské sdružení Nudle bylo registrováno v roce 1999. Jeho hlavní náplní je podpora a oživení kulturního dění na hradech Točník a Žebrák a v jejich okolí. Podílí se na pořádání a zabezpečení hudebních a jiných kulturních akcích na obou hradech a v jejich podhradí. V roce 2002 převzalo sdružení na základě obstaravatelských smluv i péči o dva "točnické" medvědy. Podařilo zlepšit 
životní podmínky medvědů opravou a zvětšením výběhu. 
Další oblast činnosti se týká ochrany kulturního a přírodního bohatství v regionu. Sdružení se věnuje také místopisnému bádání, jehož výsledkem jsou Mazikongresy, komiksové příběhy a sborníky prací.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA ZÁCHRANU PARKU KAVALÍRKA
Jan Fiala /Mgr./

grafik a ilustrátor, učitel výtvarného umu, člověk, bojovník, předseda sdružení Za záchranu parku Kavalírka
Park Kavalírka je důležitým veřejným zeleným prostorem pro rušnou část města, zejména pro bloky domů přiléhající k frekventované Plzeňské ulici. Bylo by vhodné a nanejvýš potřebné toto zelené území mezi ulicemi Pod Kavalírkou, Nad Kavalírkou, Nad Turbovou, Nad Zámečnicí a Jinonickou rozvíjet jako park sloužící veřejnosti nikoliv je zastavovat. 


OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA ZÁCHRANU PARKU KAVALÍRKA
Václav Flégl 

Václav Flegl  absolvoval katedru Hudební vědy na FFUK, katedru zvukové tvorby na FAMU a stáž na Midlessex University v Londýně. Pracoval jako zvukař na desítkách hraných a dokumentárních filmů. Mezi jinými je to film Trafačka – Chrám svobody Saši Dlouhého a Romana Vávry (2011), Nic proti ničemu Petra Marka (2011), Vše pro dobro světa a Nošovic Víta Klusáka (2010), Český mír Filipa Remundy a Víta Klusáka (2010), Nebe, peklo Davida Čálka (2009), Mamas & Papas Alice Nellis (2010) a celá řada dalších.
Markéta Fleglová
/Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka/

Markéta Fleglová se narodila v Praze na Vinohradech. Vystudovala FFUK obor sociální práce - sociální politika. Pracovala mmj. v Nadaci Nová škola, Nadaci Člověk v tísni na projektech zaměřených na inovaci vzdělávacích metod pro romské děti, ale i jako humanitární pracovnice v romských osadách po povodních na Slovensku. V roce 2012 spoluzaložila o.s. Košířská Cibulačka, kde je členkou výkonného výboru. Tento okrašlovací spolek působí převážně v ulicích Cibulek, kde oživuje místní kulturní a společenské dění. V minulém roce patřila mezi hlavní organizátory Běhu za Vidouli - hapenning devíti sdružení za záchranu přírodní památky, stolové hory Vidoule. Tomuto tématu se věnuje i v současnosti.


Miloš Solař /Ing.arch./
Miloš Solař se narodil v roce 1964 v Praze. Po gymnasiu vystudoval FA ČVUT (1982-87). Absolvoval v ateliéru doc. Karla Kibice. Po škole (1987) nastoupil do tehdejšího Střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Praze. V letech 1988-89 absolvoval roční základní vojenskou službu v Litoměřicích. Po návratu z vojny působil jako referent pro obnovu památek na Malé Straně. Od srpna 1998 pracuje v Ústředním pracovišti Národního památkového ústavu. Specializuje se na péči o historické sídelní celky a obnovu historické architektury. Vedle přímého odborného zájmu se snaží o mezioborou spolupráci a spolupráci s občanskými iniciativami. Je členem Klubu Za starou Prahu, ICOMOS, WTA, spolupracuje s památkovou sekcí UHS, se studiem AXIS při pořádání konferencí „Obnova památek“ a se společností STOP.
Michal Illner /JUDr./

Narodil se v roce 1934. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru správního práva, sociologické vzdělání získal v ČSAV. V letech 1969-1970 absolvoval stáž na Kolumbijské univerzitě v USA, kde zároveň vyučoval. V letech 1993-2001 byl ředitelem Sociologického ústavu Akademie věd, kde v současné době působí jako vědecký pracovník. Vedle toho přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK. Je autorem, spoluautorem či editorem více než dvou desítek odborných knižních publikací nebo jejich částí, z nichž většina vyšla v zahraničí, a také řady odborných statí. Je členem českých a mezinárodních vědeckých společností, redakčních rad vědeckých časopisů a vědeckých rad různých institucí. 

http://www.soc.cas.cz/lide/michal-illner
http://www.soc.cas.cz/en/user/96
http://www.zenyaveda.cz/prectete-si/rozhovory/helena-a-michal-illnerovi


OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA KRAJINU KOLEM NÁS
František Gemperle

http://www.cibulky.info/wp-content/uploads/Za_krajinu_kolem_nas.pdf


Jana Klokočková /tlumočnice/
Nezávislá tlumočnice francouzského a rumunského jazyka.
Simultánní i konsekutivní tlumočení
pro firmy (PPF, SPP Bohemia, Aero Vodochody, PENTA Investments, ECM, Kaufland)
pro Francouzskou ambasádu v Praze a Rumunskou ambasádu v Praze
pro státní instituce: MV ČR, MS ČR, Policejní prezídium
soudy, státní zastupitelství a policie - NSZ, Vrchní soud v Praze, Krajský soud Střč.kraje,
Městský soud v Praze, obvodní a okresní soudy, Tribunal de Grande Instance a Paris,
Tribunal de Grande Instance a StrasbourgBožena Jirků
ředitelka nadace Charty 77 Konto Bariéry

Do roku 1991 jsem pracovala jako redaktorka v Československé televizi. Moje pořady byly Nad dopisy diváků, Vysílá studio Jezerka, Pojďte s námi nakupovat a nakonec „slavné“ Sondy. Právě při natáčení Jezerky v roce 1991 jsem se potkala se zakladatelem Nadace Charty 77 Františkem Janouchem. Jak já sama říkám, byla jsem prostě ve správný čas na správném místě. František Janouch mi nabídl místo v malém týmu nadace, kterou právě přesouval ze Stockholmu do Prahy. Je to začátek mého nového, moc krásného života. Měla jsem šanci organizovat první velkou sbírku na Konto MÍŠA, která významně přispěla ke vzniku a k formování neziskového sektoru v České republice. Podílela jsem se na všech dalších projektech nadace. Mezi ty nejvýznamnější patří Konto Bariéry, Ostrovy života, Počítače proti bariérám. Od roku 2002 jsem výkonnou ředitelkou Nadace Charty 77 a práci v nadaci mám pořád moc ráda. Podařilo se mi vytvořit stabilní báječný tým, který práce baví, a na našich výsledcích je to myslím vidět. /z webu Konta Bariéry/


Nadace Charty 77
přinesla v roce 1990 charitu na území tehdejšího Československa. Byla opravdovým průkopníkem v této oblasti, protože za sebou měla více než dvanáctiletou práci v emigraci, ve Švédsku, kde František Janouch nadaci založil.
Velké sbírky, Konto MÍŠA, Konto Bariéry, přerostly svoji „matku“ a zakladatel nadace, František Janouch i další osobnosti, které u začátků stály, tuto novou situaci akceptovaly. Zakladatel nadace nežárlí na nové projekty, správní rada je přijala za své a „otočila“ nadaci směrem k široké veřejnosti. Stali jsme se opravdu lidovou nadací, s desítkami tisíc pravidelných dárců. V tom je naše síla, v tom jsme, zdá se, naprosto nepřekonatelní.
 
Konto Bariéry
Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se již jednadvacet let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry. V začátcích jsme hodně pracovali s podtitulkem Konta Bariéry „Patří mezi nás“. Chtěli jsme veřejnost naučit vnímat lidi s rozdílnými potřebami. Podařilo se nám to a jsme na to, že Konto Bariéry splnilo tento velký úkol, docela pyšní. 
Za jednadvacet let činnosti rozdělilo Konto Bariéry stovky miliónů korun, podpořilo tisíce projektů, jejichž hlavním cílem bylo zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Z aktuálních potřeb handicapovaných vychází Konto Bariéry i při formování nových projektů. Doplňuje stát a samosprávu tam, kde jejich pomoc nestačí. Stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci, tedy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k projektům, které souvisejí se vzděláním, pracovním uplatněním a plnohodnotným životem lidí s handicapem.
http://www.kontobariery.cz/home.aspx

Boris Redčenkov /Ing. Arch./

Absolvoval FA ČVUT v Praze, po své graduaci v roce 1994 založil spolu s Prokopem Tomáškem architektonický ateliér A69. Ten se během dvaceti let své existence stal jedním z nejúspěšnějších a nejuznávanějších v České republice.  Mezi výrazné realizace tohoto studia patří například Sanatorium dr. Petáka ve Františkových lázních nebo dům EggO v Praze. Kromě tvůrčí architektonické činnosti se věnuje i vedení přednášek a workshopů.

http://www.a69.cz

Marie Krátká
Dlouholetá ředitelka Nadace České architektury a manželka architekta Vladimíra Krátkého. NČA se věnuje podpoře a prezentaci (převážně současné) české architektury.

http://www.nca.info
http://www.gjf.czNadace české architektury

Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní projekty, nepodporuje provoz škol architektury a nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. 
/z webu NČA/

http://www.nca.info
http://www.gjf.cz


Jan Kasl
Je český politik a architekt. Studoval obor Architektura na Stavební fakultě ČVUT. V letech 19982002 byl primátorem hlavního města Prahy. V současné době vede svou architektonickou kancelář Best Development Prague. Byl předsedou Nadace Ferdinanda Peroutky. V tuto chvíli je členem správní rady Nadace české architektury a bude znovu kandidovat na pražského primátora v podzimních volbách.
http://www.nca.info
http://www.gjf.cz
Ivana Pecháčková
nakladatelka - Meander

Po gymnáziu v Olomouci vystudovala výrobně ekonomickou fakultu VŠE a pět let pracovala jako komerční inženýrka v čerpadlářském oboru. Krátce pracovala také na FF UK. Přeložila ke dvěma desítkám knih, mimo jiné Ferlinghettiho prózy a divadelní hry Nefér argumenty života, Rutiny nebo Lásku ve dnech vášní. V roce 1995 založila nakladatelství Meander, v němž vydává knihy předních českých umělců. Píše pro děti, překládá, publikuje. /z webu meander/

http://www.meander.cz

   

ODBORNÍCI A OBČANÉ PRO REVITALIZACI PAMÁTKOVÉ ZÓNY BUĎÁNKA A OKOLÍ
Martin Dvořák /restaurátor, konzervátor…/

Martin Dvořák vystudoval obor makromolekulární chemie a následně problematiku technologie a restaurování památek. 
V roce 1992 pracoval ve V&A Museum v Londýně, kde se věnoval problematice restaurování obrazů. V letech 1996 – 97 získal Fulbrightovo stipendium  a pracoval na projektech  v Getty Conservation Institute v Los Angeles. 
Od roku 1999 je hlavním restaurátorem Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy v Praze a v Káhiře a v rámci archeologických expedic vede restaurátorské projekty na pyramidovém poli chráněném  UNESCO v lokalitě Abusír v Egyptě. V r. 2006 vedl vzdělávací projekt zaměřený na péči o památky v kurdském Erbílu v Iráku. 
V současnosti končí doktorát z klasické archeologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy zaměřený na nové technologie 3D scanování a zobrazování v archeologii a  památkové péči. Do r. 2009  vedl oddělení technologie restaurování památek v Národním památkovém ústavu, od r. 2010 je na volné noze. Účastní se řady vědeckých i restaurátorských projektů v Čechách i v rámci Evropské unie. 

http://www.zachranmebudanka.cz

  


ODBORNÍCI A OBČANÉ PRO REVITALIZACI PAMÁTKOVÉ ZÓNY BUĎÁNKA A OKOLÍ
Veronika Palečková 

Veronika Palečková se věnuje grafice / lept, carborundum, litografie/, 
kresbě, malbě a plastice.
Studovala na Vysoké škole umělecko-průmyslové a Akademii výtvarných umění v Praze, Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts v Paříži.
Získala stipendia do Francie, Kanady a Švýcarska. 
Svoje práce vystavovala v Praze, Brně, ale i v Japonsku, Mexiku, Belgii, Lucembursku, Francii, Švédsku, Německu, Americe / Salon de Mai – Grand Palais, Paříž;Kanagawa Prefectural Gallery; Machida City Museum Tokyo /.
Ilustrovala osm knih / Jan Skácel, Carlo Dossi, Libuše Palečková /  a získala několik ocenění / Nejkrásnější kniha roku 1986, Mezinárodní bienále užité grafiky v Brně 1988, Interkontakt grafik v Praze 1994, International Print Exhibition  v Tokyu 1994 /.
Je zastoupena ve sbírkách Victoria and Albert Museum v Londýně, Kanagawa Prefectural Gallery a Machida City Museum v Japonsku, v Atelier Presse – Papier v Kanadě, The National gallery of Art ve Washington D.C..
Realizovala osm maleb pro hotel Inter-Continental v Praze / restaurace Primátor /.
Založila sdružení a nakladatelství POPOKATEPETL, které příležitostně vydává knihy a realizuje výstavy.

O jejích obrazech napsal kurátor Českého muzea výtvarných umění v Praze 
PhDr. Jan Kříž: „Veronika Palečková patří k těm, kdo hlubinné zakotvení své básnické obrazivosti hledají  a nacházejí v české tradici. Smyslový lyrismus křehkého romantického snění obohacuje o zneklidňující znaková torza, jimiž promlouvá drama a neklid doby, stejně jako možné tragédie individuálního osudu. Její bílá je sice prochvělá andělským erotismem, ale přesto i sem pronikají ohlasy krutosti existence. Jakoby  obraz dával tušit, že bílá může být i symbolem smrti.“

http://www.veronikapaleckova.com
http://www.popokatepetl.cz
http://www.zachranmebudanka.cz

SYSCAE

vytvořila 3D model Buďánek...

Vytváření budoucnosti automobilového průmyslu je naše práce.
Od skici až po finální prototyp.
konstrukce dílů | design | rapid prototyping | 3D vizualizace a virtuální prototypování prostřednictvím VRED

Společnost SYSCAE vznikla v roce 1989 a věnovala se od svého založení návrhu a implementaci CAD/CAM/CAE a PDM/PLM řešení.
V roce 2001 došlo ke transformaci společnosti, oddělení aktivit CAD/CAM/CAE do sesterské společnosti DATASYS a plné koncentraci společnosti SYSCAE na kostrukční a vývojovou činnost pro oblast strojírenství se zaměřením na automobilový a letecký průmysl.
Společnost SYSCAE prokázala splnění požadavků normy ISO 9001:2008.

http://www.syscae.cz


Žádné komentáře:

Okomentovat